Praktisk-musisk område

Læs om hvorfor der er brug for et kompetencecenter for det praktisk-musisk område, se eksempler på support og se kontaktoplysninger

HVORFOR ET KOMPETENCECENTER FOR DET PRAKTISK-MUSISKE OMRÅDE?

I 2011 viste en kortlægning af de praktisk-musiske fag, at disse fag er mindre i fokus i Danmark end i Norge og Sverige. Kun få kommuner havde praktisk-musiske valgfag. I forlængelse af folkeskolereformen, er der nye krav til de praktisk-musiske fag i skolen, herunder er håndværk og design et nyt obligatorisk fag fra skoleåret 2016/2017, og elevens valgfag skal indgå i elevens projektopgave.

Folkeskolens praktisk-musiske fag er ligeledes centrale i forhold til elevens alsidige udvikling, der understøttes af en undervisning i alle fag, hvor teori kombineres med praktisk, kropslig aktivitet, og eleverne får mulighed for at opsøge, opleve og skabe æstetiske indtryk og udtryk.

På baggrund af ovenstående udfordringer i de københavnske folkeskoler tilbyder kompetencecentret for det praktisk-musiske område forskellig support, der er skræddersyet i forhold til den enkelte skoles efterspørgsel og behov.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.