.

Fremtidens Fritidstilbud

Med Fremtidens Fritidstilbud ændrer vi organiseringen af de københavnske fritidstilbud.

BUF Akademi

Find uddannelses- og kursustilbud, som er målrettet dig, der arbejder i BUF, og tilmeld dig en aktivitet her.

Den nye folkeskole

Læs om udvikling af folkeskolen og find inspiration, videndeling og info.

Trivselsundersøgelse

Læs om den tværgående trivselsundersøgelse som forløb i perioden fra den 14. januar til 4. februar 2015 i Københavns Kommune.

Pejlemærker i BUF

Læs om pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbuds- og skoleområdet, og fritidsområdet.

Guiden

Beregneren til læsning og til matematik, og værktøj til timeberegning kan du finde her.

Medarbejderfordele

Læs om dine fordele som medarbejder i kommunen og tilmeld dig det månedlige nyhedsbrev med nyt om de eksisterende aftaler.

Politikker i BUF

Få indblik i udvalgte principper og politikker inden for børne- og ungeområdet i princip- og politiksamlingen i alfabetisk orden.

Book et sprogforløb

Book et natur-sprogforløb til børn i vuggestuer hvor der fokuseres på sprogtræning gennem sanselige oplevelser med en naturvejleder i BUF.