.

Fremtidens Fritidstilbud

Med Fremtidens Fritidstilbud ændrer vi organiseringen af de københavnske fritidstilbud.

BUF Akademi

Find uddannelses- og kursustilbud, som er målrettet dig, der arbejder i BUF, og tilmeld dig en aktivitet her.

Den nye folkeskole

Læs om udvikling af folkeskolen og find inspiration, videndeling og info.

Trivselsundersøgelse

Fra den 22. februar til den 14. marts 2017 foretages en trivselsundersøgelse blandt alle ansatte i Københavns Kommune.

Pejlemærker i BUF

Læs om pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbuds- og skoleområdet, og fritidsområdet.

Guiden

Beregneren til læsning og til matematik, og værktøj til timeberegning kan du finde her.

Medarbejderfordele

Læs om dine fordele som medarbejder i kommunen og tilmeld dig det månedlige nyhedsbrev med nyt om de eksisterende aftaler.

Politikker i BUF

Få indblik i udvalgte principper og politikker inden for børne- og ungeområdet i princip- og politiksamlingen i alfabetisk orden.

Book et sprogforløb

Book et natur-sprogforløb til børn i vuggestuer hvor der fokuseres på sprogtræning gennem sanselige oplevelser med en naturvejleder i BUF.